Welkom! Al meer dan honderd jaar is Soli een begrip in de regio Velsen. Het allerlaatste nieuws en informatie over de muziekvereniging, de verschillende orkesten, concerten, activiteiten en boekingen zijn hier te vinden.

Inloggen

Lidmaatschap

informatie over aanmelden en contributie

Lidmaatschap

Informatieboekje

Hierin is alle informatie over Soli te vinden.  Informatie boekje van SOLI 20062013

Aanmeldingsformulier

Als u lid wilt worden van Soli, vul dan dit aanmeldingsformulier in en stuur dat naar ledenadministratie@soli.nl

Contributie en lesgeld

Wat kost Soli in het seizoen 2014/2015:

Je betaalt bij Soli naast je lidmaatschap (contributie) ook een eigen bijdrage voor de muzieklessen bij het Kunstencentrum Velsen (opleidingskosten) als je die volgt.

De contributie bedraagt per maand (1 juli t/m 30 juni):

Leden tot 18 jaar en vanaf 65 jaar:   € 10,10
Leden :   € 12,40
Gezinscontributie (3 leden of meer uit één gezin, woonachtig op hetzelfde adres, personen met een eigen inkomen worden hierbij niet tot het gezin gerekend)   € 24,80
Kennismakingsklas en blokfluitgroep   € 50,–.per jaar

De contributie dient elke maand bij vooruitbetaling overgemaakt te worden op  IBAN rekening: NL05 RABO 0145 8568 28, t.n.v. Muziekvereniging Soli.

Opleidingskosten Kunstencentrum Velsen per jaar:

De lessen gaat men voor een heel jaar aan, en worden betaald per jaar of in 10 termijnen. U meldt zich zelf aan bij het Kunsten Centrum Velsen en ontvangt van KCV een rekening.

Verenigingstarief muziekschool KCV 2014/2015 (incl BTW)   < 21 jaar   >= 21 jaar
lesgroep 4, groepsles 15 minuten per leerling per week of individueel 30 min om de week:   € 325,00   € 394,00
lesgroep 2, individueel 20 minuten per week:   € 525,00   € 635,25
lesgroep 3, individueel 30 minuten per week:   € 925,00   € 1119,25

Nieuwe leerlingen worden in principe in lesgroep 4 geplaatst, tenzij er geen andere leerling is op hetzelfde instrument op ongeveer hetzelfde niveau.

Opleidingsgroepen

Voor het instrument en voor de samenspelgroepen wordt niets extra’s in rekening gebracht. Wel wordt van elk lid verwacht zodra het technische niveau het toelaat in een van de samenspelgroepen mee te spelen. Instrument krijgt u gratis in bruikleen, mits voorradig. Nieuwe leerlingen spelen na de herfstvakantie al mee in de opstapklas. De opstapklas repeteert op donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur. Nieuwe slagwerkleerlingen worden ingedeeld in de slagwerkklas bij Soli.

Alle leden die in het Harmonieorkest, Kleinorkest of slagwerkgroep spelen, doen mee aan marsoptredens. Dit is een paar keer per jaar. Daarnaast heeft ook elke samenspelgroep af en toe een concertoptreden.

Heb je interesse, vul dan het aanmeldingsformulier in en stuur het op naar de ledenadministratie. Op dat moment wordt gekeken of het betreffende instrument aanwezig is, en of je geplaatst kan worden in een van de orkesten. Je wordt pas definitief lid als er een instrument is en als er plaats is. Je krijgt dan dit formulier ter ondertekening aangeboden.

Majorettes-Showgroep

Vind je dansen ook zo leuk, kom dan eens kijken bij de majorette-showgroep. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd majoretteinstructrice. De repetities zijn op woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur in het Solicentrum, naast station Driehuis. Je mag 4 keer gratis meedoen. Kinderen van groep 4 en hoger zijn van harte welkom. Majorettes betalen alleen contributie.

Voorwaarden voor inschrijving als leerling van Soli in het opleidingstraject

 • Voordat de definitieve inschrijving plaatsvindt, heeft de leerling zich reeds, middels het aanmeldingsformulier of via mail aangemeld, en is geplaatst in een van de opleidingstrajecten en/of samenspeelgroepen/orkesten.
 • Soli stelt óf een instrument beschikbaar, óf lid heeft een eigen instrument.
 • De leerling verbindt zich voor een heel schooljaar.
 • De leerling betaalt contributie voor het lidmaatschap van Soli en betaalt deze vooruit.
 • De leerling meldt zich zelf jaarlijks aan bij het Kunsten Centrum Velsen voor muzieklessen. Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave plaats van de vooruit verschuldigde bedragen (i.v.m. het contract met het Kunsten Centrum Velsen (K.C.V.) en de leraren van de opleidingsklassen)

Lidmaatschap van Soli houdt o.a. tevens in:

 • Deelname aan een van de samenspeelgroepen/orkesten bij voldoende technisch niveau op het instrument.
 • Het wekelijks bezoeken van de repetitie van deze samenspeelgroepen/orkesten.
 • Wekelijks bezoeken van de muzieklessen.
 • Deelname aan acties, verenigingsactiviteiten en optredens, zoals de jaarlijkse hyacintenactie, sop-en klusdagen en marsoptredens (leden van Opleidingsorkest, Harmonie, Klein Orkest en Majorettes).
 • Zorgdragen voor verenigingseigendommen zoals instrument, uniform en bladmuziek.
 • Publicatie van fotomateriaal gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten.

Beëindigen lidmaatschap Soli

Schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie gaarne met vermelding van reden. Beëindigingsdatum per 1e van de volgende maand. Op datum beëindiging dienen alle eigendommen van Soli te zijn ingeleverd.

Vragen?

Hoofd opleidingen
Rian Schelvis
023-5395915
Opleidingen@soli.nl

Ledenadministratie
Ruud van der Vlerk
Ledenadministratie@soli.nl