Welkom! Al meer dan honderd jaar is Soli een begrip in de regio Velsen. Het allerlaatste nieuws en informatie over de muziekvereniging, de verschillende orkesten, concerten, activiteiten en boekingen zijn hier te vinden.

Inloggen

Lidmaatschap

informatie over aanmelden en contributie

Lidmaatschap

Informatieboekje

Hierin is alle informatie over Soli te vinden: Informatie boekje van SOLI 2017 final

                                                                                                                                                                            

Aanmeldingsformulier

Als u lid wilt worden van Soli, vul dan het Aanmeldingsformulier-2017 V13 form  in en stuur dat naar ledenadministratie@soli.nl

                                                                                                                                                                            

Contributie en lesgeld

Wat kost Soli in het seizoen 2017/2018:

Je betaalt bij Soli naast je lidmaatschap (contributie) ook een eigen bijdrage voor de muzieklessen (opleidingskosten) als je die volgt.

De contributie bedraagt per maand (1 juli 2017 t/m 30 juni 2018):

Contributie basis Big Band Stil Orkest  
Leden tot 18 jaar en vanaf 65 jaar 11,50 14,60 6,50
Leden 14,- 17,- 6,50
Gezinscontributie (3 leden of meer uit één gezin, woonachtig op hetzelfde adres, personen met een eigen inkomen worden hierbij niet tot het gezin gerekend) 28,- 3 euro meer per gezinslid ten opzichte van basis Niet van toepassing

De blokfluitklas (30 minuten per week op Soli of op een basisschool) kost €50,- per seizoen (exclusief lesboek).

                                                                                                                                                                            

Betaling

De contributie dient elke maand bij vooruitbetaling overgemaakt te worden op IBAN rekening: NL05 RABO 0145 8568 28, t.n.v. Muziekvereniging Soli.

Automatische incasso

Het is ook mogelijk om via automatische incasso te betalen. Meer informatie vindt u hier.

                                                                                                                                                                            

Opleidingskosten bij het Kunsten Centrum Velsen

Als lid van Muziekvereniging Soli krijgt u korting op de muzieklessen via het Kunsten Centrum Velsen. U geeft u zelf op bij het kunstencentrum en ontvangt van het Kunsten Centrum een rekening. Zie de website: http://www.kunstencentrumvelsen.nl/ De lessen gaat men voor een heel jaar aan, en worden betaald per jaar of in 10 termijnen.

Verenigingstarieven per jaar muzieklessen 2017/2018 (incl BTW) < 21 jaar >= 21 jaar
lesgroep 4, groepsles 15 minuten per leerling per week of individueel 30 min om de week: € 325,00 € 393,25
lesgroep 2, individueel 20 minuten per week: € 485,00 € 586,85
lesgroep 3, individueel 30 minuten per week: € 805,00 € 974,05

Nieuwe leerlingen worden in principe in lesgroep 4 geplaatst, tenzij er geen andere leerling is op hetzelfde instrument op ongeveer hetzelfde niveau.

                                                                                                                                                                            

Opleidingsgroepen

Voor het instrument en voor de samenspelgroepen wordt niets extra’s in rekening gebracht. Wel wordt van elk lid verwacht zodra het technische niveau het toelaat in een van de samenspelgroepen mee te spelen. Instrument krijgt u gratis in bruikleen, mits voorradig. Nieuwe leerlingen spelen na de herfstvakantie al mee in de opstapklas. De opstapklas repeteert op donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur. Nieuwe slagwerkleerlingen worden ingedeeld in de slagwerkklas bij Soli. De slagwerkklas repeteert op maandag avond van 19.00 tot 20.00.

Alle repetities worden gehouden in het Soli centrum.

Alle leden die in het Opleidingsorkest, Harmonieorkest, Kleinorkest of de slagwerkgroep spelen, doen mee aan marsoptredens. Dit is een paar keer per jaar. Daarnaast heeft ook elke samenspelgroep af en toe een concertoptreden.

Heb je interesse, vul dan het aanmeldingsformulier in en stuur het op naar de ledenadministratie. Op dat moment wordt gekeken of het betreffende instrument aanwezig is, en of je geplaatst kan worden in één van de orkesten. Je wordt pas definitief lid als er een instrument is en als er plaats is. Je krijgt dan een bevestiging van de inschrijving per e-mail.

                                                                                                                                                                            

TwirlTeam Soli

Vind je dansen ook zo leuk, kom dan eens kijken bij het TwirlTeam. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd instructrice. De repetities zijn op woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur in het Solicentrum, naast station Driehuis. Je mag 4 keer gratis meedoen. Kinderen van groep 4 en hoger zijn van harte welkom. Twirlteam leden betalen alleen contributie.

                                                                                                                                                                            

Voorwaarden

Voorwaarden voor inschrijving als leerling van Soli in het opleidingstraject.

 • Voordat de definitieve inschrijving plaatsvindt, heeft de leerling zich reeds, middels het aanmeldingsformulier of via mail aangemeld, en is geplaatst in één van de opleidingstrajecten en/of samenspeelgroepen/orkesten.
 • Soli stelt óf een instrument beschikbaar, óf lid heeft een eigen instrument.
 • De leerling verbindt zich voor een heel schooljaar.
 • De leerling betaalt contributie voor het lidmaatschap van Soli en betaalt deze vooruit.
 • De leerling schrijft zich zelf in bij het Kunsten Centrum Velsen voor muzieklessen en betaald rechtstreeks aan KCV. Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave plaats van de vooruit verschuldigde bedragen (i.v.m. het contract met het Kunsten Centrum Velsen (K.C.V.) en de leraren van de opleidingsklassen)

Lidmaatschap van Soli houdt o.a. tevens in:

 • Deelname aan één van de samenspeelgroepen/orkesten bij voldoende technisch niveau op het instrument.
 • Het wekelijks bezoeken van de repetitie van deze samenspeelgroepen/orkesten.
 • Wekelijks bezoeken van de muzieklessen.
 • Deelname aan acties, verenigingsactiviteiten en optredens, zoals de jaarlijkse hyacintenactie, sop-en klusdagen en marsoptredens.
 • Zorgdragen voor verenigingseigendommen zoals instrument, uniform en bladmuziek.
 • Akkoord gaan met publicatie van fotomateriaal gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten.
 • Onderschrijving van de doelstellingen en het huishoudelijk reglement en zich houden aan de omgangsregels die opgeschreven zijn in het beleidsdocument ‘in veilige handen’ te vinden op de site.

Beëindigen lidmaatschap Soli

Schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie gaarne met vermelding van reden. Beëindigingsdatum per 1e van de volgende maand. Op datum beëindiging dienen alle eigendommen van Soli te zijn ingeleverd.

                                                                                                                                                                            

Vragen?

Hoofd opleidingen

Rian Schelvis

023-5395915

Opleidingen@soli.nl