Welkom! Al meer dan honderd jaar is Soli een begrip in de regio Velsen. Het allerlaatste nieuws en informatie over de muziekvereniging, de verschillende orkesten, concerten, activiteiten en boekingen zijn hier te vinden.

Inloggen

Bestuur

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Soli bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 leden, die door de jaarlijkse ledenvergadering worden benoemd. De meeste bestuursleden zijn tevens spelend lid van Soli, maar de statuten staan toe dat maximaal twee externe, niet-spelende, mensen kunnen worden benoemd. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.

Elk bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar benoemd en kan steeds na deze periode door de ledenvergadering worden herbenoemd. Om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen wordt een vast schema van aftreden gevolgd, waarbij de leden van het Dagelijks Bestuur niet tegelijk kunnen aftreden.

Elk bestuurslid is commissaris van minimaal een geleding (Harmonie, Klein Orkest, Majorettes, Marsorkest, opleidingsgroepen of Slagwerkgroep) en contactpersoon naar een van de vele commissies binnen Soli.

Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks op de tweede maandag.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur wordt met ingang van de ledenvergadering van 4 april 2014 gevormd door:

Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

De functie van PR Commissaris, Commissaris Marsorkest en Voorzitter zijn op dit moment vacant, terwijl er ook nog plaats is voor twee algemene bestuursleden.