Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Ereleden en beschermheer van Soli

25 april 2022 Nieuws

Op vrijdag 22 april werd tijdens de uitgestelde nieuwjaarsreceptie (voorjaarsreceptie) enkele leden van Soli benoemd tot erelid en Eelco Graafsma tot beschermheer van onze muziekvereniging.

 

Hierbij de woorden van onze voorzitter, voor degenen die niet bij de receptie aanwezig konden zijn.

Onze ereleden zoals benoemd op de Algemene Leden vergadering van 1 april 2022:

U begrijpt dat de volgende mensen allemaal bijzonder veel verdiensten hebben voor Soli. Ik kan dan ook maar een deel van hun inzet benoemen en daarmee doe ik ze in ieder geval allemaal tekort, maar om te voorkomen dat we anders aan het bijpraten vanavond niet toekomen wil ik toch kort stilstaan bij een deel van hun verdiensten.

Het blijkt een onafzienbare lijst aan vrijwilligerswerk te zijn, waarbij het op termijn toch ook echt nodig is dat anderen eens nadenken hoe zij iets voor onze club kunnen betekenen. En U zult merken de keuze is reuze….

Sine Abma,

Bekend van zijn inzet gedurende een hele lange periode, waarbij de aanbouw van het Soli-muziekcentrum voor een groot deel gerealiseerd kon worden door zijn kennis en kunde op bouwgebied in te zetten. Tijdens een onlangs tevoorschijn gekomen probleem met de dakbedekking van de grote zaal schreef Sine in 1999 al een advies aan het toenmalige bestuur waarbij een aantal maatregelen van zijn advies ook zijn opgevolgd.

Waar Sine bij een groter deel van onze leden bekend van was, was het zorgvuldig klaarzetten van de stoelen voor de repetities van de harmonie.

Wat velen niet weten is dat Sine gedurende meer dan 25 jaar op de alarmlijst van ons gebouw heeft gestaan met als gevolg dat soms bij nacht en ontij hij ter plaatse verscheen om met anderen van dezelfde lijst te bekijken wat er aan de hand was.

Ondanks het feit dat Sine geen bestuursfuncties heeft vervuld, zijn verdiensten voor de club zijn van dien aard dat het hoog tijd werd om Sine te benoemen als erelid.

Bertus Molenaar

Bertus was een van de bestuurders die destijds op persoonlijke titel voor de vereniging borg hebben gestaan toen ons oorspronkelijke gebouw werd aangeschaft. Zijn inbreng in de werkzaamheden daarom heen waren groot.

Daarnaast heeft Bertus lange tijd deel uitgemaakt van het bestuur en was hij al lang voordat hij een eigen muziekwinkel opende onze vaste reparateur van ons instrumentarium.

Daarnaast adviseerde hij uitgebreid het bestuur bij aanschaf van nieuw instrumentarium en aanvragen van voornamelijk provinciale subsidies.

Ook Bertus heeft zoals wellicht minder bekend inmiddels meer dan 25 jaar op de alarmlijst van het Soli-muziekcentrum gestaan en alleen daarom al een enorme verdienste voor onze club.

Theo Molenaar

Wat heeft deze man eigenlijk niet gedaan: harmonie-commissaris in het bestuur. Ook een van de bouwers van het Soli-muziekcentrum. Jarenlang spelend lid van de boerenkapel de Santhaesen, waar hij met zijn ontwikkelde volume op Euphonium een belangrijke steunpilaar was. Hij was als een van de weinigen in staat om boven het niet onaanzienlijke volume van onze drummer uit te blazen.

Beheerder van het instrumentarium samen met Peter Oudendijk. Bovendien al jarenlang een vast klusteam met Jan Jansen op de dinsdag.

Ook al jarenlang lid van de beheerscie van dit gebouw. Ingewikkelde technische zaken van het gebouw zijn bij hem in goede handen en worden vanaf de bodem tot en met het dak uitgezocht. Reparaties, lekkages, ventilatie, oplossingen voor de daken etc. etc.

Kortom ook iemand die achter de schermen heel veel werk als vrijwilliger verricht en samen met Peter Oudendijk ons instrumentarium naar Terpstra brengt en weer terug haalt indien de reparaties en/of het onderhoud zijn uitgevoerd. Kortom ook veel te veel om in dit korte tijdsbestek op te noemen

Ben Molenaar

Een van de grondleggers van het opleidingstraject zoals we dat nu kennen.

Hij stond onder andere aan de wieg van een van de eerste opleidingsorkesten, was bestuurslid en zet zich sinds mensen heugenis al met hart en ziel in voor het op orde krijgen en houden van ons uitgebreide muziekarchief.  Welke enorme hoeveelheden muziek zal hij in die jaren niet hebben gekopieerd en verdeeld onder de leden van de diverse orkesten.

Als huidige voorzitter van ons toekomstige nieuwe onderdeel Oud Goud heb ik hem leren kennen als een betrokken bestuurder, die oog heeft voor de emoties die spelen bij soms ingrijpende bestuursbesluiten.

Het tekent zijn grote betrokkenheid ook bij die club en geeft vertrouwen dat we met het besluit Oud Goud toe te voegen aan ons brede aanbod een goede stap hebben gezet om dit orkest voor de toekomst te kunnen behouden.

Dick Wardenier

Ook Dick is jarenlang harmonie-commissaris in het bestuur geweest. Naast zijn inzet voor de harmonie-zaken was hij ook altijd beried bij verschillende jubilea in een commissie te participeren om leuke dingen te organiseren.

Daarnaast was hij initiatiefnemer en leider van Dick’s Five, een ensemble dat ook vele betaalde optredens voor Soli heeft verzorgd op de meest wonderlijke tijdstippen en plaatsen.

Dick is ook vanuit Soli jarenlang bestuurslid bij de Velser gemeenschap geweest en heeft ook jarenlang samen met Betty Wubbolts als secretaris de werkgroep Muziek vergaderingen geleid.

Dick is ook iemand waar je nooit vergeefs een beroep op doet en verzorgd tijdens de hyacinten actie altijd voor een forse voorverkoop onder zijn eigen vrinden en bekenden en verzorgd daarnaast bij huize de Luchte samen met Erik Miessen de laatste jaren de verkoop.

Kortom ook Dick past in het rijtje mensen waar een vereniging op kan bouwen en in feite ook niet zonder kan.

Jan Jansen

Ook al een langdurig lidmaatschap bij Soli en naast het spelen op dinsdag- en donderdagavond ook actief geweest als bestuurslid. Maar Jan is niet van veel woorden en is liever gewoon bezig….

Ook Jan heeft lange tijd deel uitgemaakt van onze boerenkapel en is evenals Theo ook bij Dick’s Five betrokken geweest.

Jan vormt op de dinsdag met Theo een klus duo dat vrijwel elke dinsdag bezig is in en om het gebouw om zaken te verbeteren en/of te veranderen. Schilderen, ventilatieroosters vervangen, zaken ophangen of juist verwijderen etc. etc. Daarnaast is hij expert in het omzagen van bomen die om ons gebouw de nodige overlast veroorzaakten. Kortom ook een vrijwilliger die van vele markten thuis is.

Dat zijn vaak dingen die niet in het oog springen, maar wel van belang zijn om ons gebouw in goede conditie te houden en zoals bijvoorbeeld tijdens het overnemen van de muzieklessen van het Kunstencentrum een complete container met opslag uit ons gebouw hebben gestald zodat een van de opslagruimtes als tijdelijk leslokaal kon worden ingericht. Ook de opslag, die in het ketelhuis plaatsvond is inmiddels verhuist naar de container, zodat we weer nieuwe plannen kunnen maken voor wijzigingen (bijvoorbeeld achter de bar) in het gebouw. De nieuwe betimmering van de bar is overigens ook door Jan Jansen gerealiseerd.

 

Peter Oudendijk

Ons gewaardeerde lid van de harmonie en de bigband heeft de nodige taken vrijwillig al vele jaren onder zich. Samen met een andere stille kracht (Adri Jansen, ja inderdaad de vrouw van Jan) verzorgt hij al jaren de contributie administratie en zet zich ook op veel andere manieren in voor Soli.

Zo heeft hij eigenhandig een mooi bedrijfszeker beveiliggingssysteem in het gebouw aangebracht en weet ook via de computer tijdig de verwarmingen aan en uit te schakelen zodat niet onnodig veel gas wordt verbruikt. Veel zaken waar de meesten geen weet van hebben, maar van onschatbare waarde zijn.

Daarnaast heeft hij op slimme wijze het aan en uitschakelen van beveiligings- en camera apparatuur weten te regelen.

Ook zorgt Peter voor de verlichting als deze door het vele gebruik uitvalt. Daarnaast zit hij al jarenlang in de harmonie commissie die zich onder andere over het repertoire buigt samen met Vincent en ervoor zorgt dat er steeds weer mooie programma’s ten gehore gebracht kunnen worden.

Samen met Theo Molenaar beheert hij ook het instrumentarium en besteed daar ook de nodige tijd aan bij uitgifte en inname van instrumentarium. En te vermelden is dat ook Peter een tijd lang deel heeft uitgemaakt van het bestuur.

Eelco Graafsma

Ja, dat was even schrikken toen Eelco na 45 jaar vrijwilligers werk bij Soli een paar jaar geleden (reeds voor de corona-periode) aangaf dat het toch ook echt tijd werd om eens naar vervanging om te gaan kijken voor het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft verricht.

Naast de contacten met leveranciers, huurders, vergunning uitgevers, interne gebruikers etc. Etc. stond Eelco altijd klaar voor klussen. Het regelen en plannen van de schoonmaakploeg op de maandagochtend en zelfs zijn deelname daarin.

Betrokken geraakt bij Soli toen hij een aantal leden van de vereniging bezig zag in 1975/1976 om op deze plaats een eigen gebouw te realiseren. En behalve het feit dat hij nooit een instrument is gaan bespelen heeft hij ook onwaarschijnlijk veel voor onze club betekent.

Naast jarenlang het volledige secretariaat te hebben gedraaid heeft hij ook in diverse commissies gezeten en is ook voorzitter geweest van deze vereniging. Vanaf het begin is Eelco ook lid geweest van de beheercommissie van ons gebouw en heeft daarin vele taken op zich genomen en tot uitvoer gebracht.

Gelukkig hebben we in zijn opvolging kunnen voorzien en heeft Erik Miessen de niet geringe taak rond het beheer en de exploitatie van ons gebouw van Eelco overgenomen.

Het erelidmaatschap was hem al eerder ten deel gevallen en we begrepen al snel dat een koninklijke onderscheiding nou niet echt een gewaardeerde onderscheiding zou zijn.

Maar wat dan?

Binnen het bestuur kwam de gedachte op om toch een andere vorm van waardering voor Eelco te bedenken, maar wel een die natuurlijk in onze statuten is benoemd. Vandaar dat het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering het voorstel heeft gedaan om Eelco de eretitel Beschermheer mee te willen geven. Deze titel overstijgt het erelidmaatschap, maar wat is eigenlijk een beschermheer:

Dat is een eretitel voor een meestal hooggeplaatst persoon, die door zijn invloed en goede naam een vereniging beschermt.

Deel op Social Media:

do09.05.24

Vacature dirigent(e) Soli’s-seniorenorkest “Oud Goud”

Muziekvereniging Soli is gevestigd in Driehuis/Velsen en behoort tot de grootste muziekverenigingen in de regio. De vereniging is opgericht in…

lees meer
wo03.04.24

Voorjaarsconcert Soli 2024 – Noord-Oost-Zuid-West

Het voorjaarsconcert wordt gehouden in het Soli-gebouw, Kerkpad 83 te Santpoort (aan de zuidkant van het NS-station Driehuis). Het thema…

lees meer
ma25.03.24

Verrassende Ontmoetingen: Harmonie Soli en Koninklijke Harmonie Princenhage

lees meer
do11.01.24

Jubilarissen gehuldigd op nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 5 januari werden tijdens de nieuwjaarsreceptie acht jubilarissen gehuldigd door de vereniging en door de Velser Gemeenschap. Op…

lees meer
di09.01.24

Play-inn: Op safari door het dierenrijk

Op zaterdag 25 mei 2024 wordt een landelijke Play-Inn gehouden in het muziekgebouw van muziekvereniging Soli, te Driehuis. Het thema…

lees meer
do14.12.23

Kerstconcerten Soli

foto: Samenspelklas Soli De kop is eraf! De Bigband heeft een kerstoptreden in Velserduin verzorgd en de samenspelklas gaf een…

lees meer