✍ feedback

De Harmonie gaat op zondag 29 november deelnemen aan een muziekconcours in Zutphen. Orkesten zijn ingedeeld in verschillende secties: Harmonie, Fanfare of Brassband. Er kan worden meegedaan in de Introductiedivisie, of een van de 5, hierna volgende divisies. 5e divisie (voorheen 3e en 2e afdeling) 4e divisie (voorheen 1e afdeling) 3e divisie (voorheen afdeling uitmuntendheid) 2e divisie (voorheen ere afdeling) 1e divisie (voorheen vaandel-/superieure afdeling) Soli neemt deel in de 1e  divisie.   Tijdens het concours spelen we drie werken. Een inspeelwerk wat is bedoeld om te wennen aan de akoestiek van de ruimte je stoelpositie fijn af te stellen zodat je de dirigent ook echt goed kunt zien, en eventueel de zuiverheid aan te passen. Dit stuk wordt verder niet beoordeeld. Verder moeten er verplicht twee werken gekozen worden uit landelijk door de muziekbond vastgestelde lijsten. Eén stuk uit het z.g. “klein repertorium” een lijst met 10 werken die jaarlijks per 2 ververst worden. Het andere uit het z.g. ”groot repertorium” een veel uitgebreidere lijst van een kleine 700. Welke allen voldoen aan het niveau van de divisie waarin je uitkomt.  De jury De jury bestaat uit drie personen. Die elk van het concoursoptreden een verslag maken. De punten waarop de jury een orkest beoordeelt zijn:

  1. intonatie
  2. klankvorming
  3. klankbalans
  4. techniek
  5. articulatie
  6. ritmiek
  7. samenspel
  8. dynamiek
  9. nuancering
  10. muzikale uitvoering

 Punten toekenning Per jurylid worden de werken gezamenlijk met maximaal 100 punten gewaardeerd. De puntentotalen van de jury worden opgeteld en gedeeld door het aantal juryleden. Het aan een orkest toe te kennen puntenaantal kan maximaal 100 punten zijn. Een orkest degradeert indien het minder dan 70 punten heeft. Een orkest promoveert indien het 85 of meer punten behaalt. (behalve als je al in de 1e divisie speelt natuurlijk) Een orkest dat 90 of meer punten behaalt, krijgt door de jury het predikaat ‘met onderscheiding’ toegekend.  Soli is 29 november vooralsnog als voorlaatste van de 9 deelnemende orkesten aan het eind van de middag om 16.20u  aan de beurt. Dat betekent inspelen om 15.35. Hoe laat we er precies moeten zijn is nog niet exact bekend maar zal rond 14.00 zijn zodat we rond uiterlijk 12.00 uit Santpoort weg moeten. In een van de bij-ruimten wordt tijdens het optreden van het voorgaande orkest nog eens nauwkeurig afgestemd en dan volgt het zenuwslopende wachten tot we het podium op mogen. Er moet gewacht worden tot de dirigent een teken van de jury krijgt om te beginnen. Nadat de concourswerken gespeeld zijn, volgt het wachten tot de laatste orkest gespeeld heeft. Bij het bekendmaken van de uitslag is de spanning te snijden! Uitbundig gejuich bij een goed resultaat en een mineurstemming bij een negatief resultaat. 

Resultaten in het verleden In het verleden ging Soli jaarlijks op concours. Totdat we in 1996 in de toenmalige ere afdeling promotie behaalden naar de hoogste afdeling. Sindsdien waren de resultaten:

Jaar Plaats Afd/Div punten Vergelijkbaar met prijs
9-11-1997 Poeldijk sup. Afd 300 83,33 1e
8-11-1998 Noord Scharwoude sup. Afd 302,5 84,03 1e
26-11-2000 Zaantheater 1e div 82,34 1e
1-12-2002 Zaantheater 1e div 77,67 2e
19-11-2006 Enschede 1e div 78,75 2e
13-11-2011 Zaantheater 1e div 78 2e

Ook hier geldt: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

De te spelen werken:

Engelbert_humperdinck_1854

Engelbert Humperdinck

Het concoursrepertoire staat dit keer geheel in het thema van ‘Vakantiebestemmingen’.

Allereerst doen we Duitsland aan, met het ‘Avondgebed’ uit de opera ‘Hänsel und Gretel’, van Engelbert Humperdinck.
De verdwaalde kinderen proberen door middel van het zingen van hun avondritueel de angst voor het verdwaald zijn de baas te worden.
De melodie hiervoor is ontleend aan een 15e -eeuws Duits kerstlied: ‘Morgenkommt der Weinachtsmann.’

Bohemian Revelry

Adam-Gorb

Adam Gorb

Adam Gorb schreef dit werk voor Harmonie orkest als ode aan de geestdrift en vitaliteit van de Tsjechische republiek en de artistieke en sociale vrijheid van een soeverein volk dat altijd wel in is om een feestje te vieren, zoals zo levendig en gedenkwaardig geschilderd in het tijdloze meesterstuk van Puccini “La Bohème”. Het stuk bestaat uit 4 delen t.w.: 1 Polka doorgaans een dans in tweeën in gematigd tempo, maar in dit geval met een onverwacht heftig einde. 2 Furiant Een snelle dans in drie-een, in dit geval met een nostalgisch middendeel. 3 Sousedska een semi langzame dans in drieën met een enigszins pastoraal karakter 4 Skocna een snelle levendige dans in tweeën welke een Hymneachtige melodie bevat gebaseerd op een Tsjechisch kerstlied.

Bacchus on Blue Ridge van Joseph Horovitz

Joseph%20Horowitz

Joseph Horowitz

De “Blue Ridge Mountains” in Noord Amerika, hebben al veel componisten geïnspireerd. De melodische en ritmische wendingen, zo kenmerkend voor die streek, vormen een voedzaam dieet dat de verwende stedeling weer in evenwicht brengt. De drie delen van dit werk zijn gecomponeerd op basis van symfonische structuren, maar er zit ook een programmatisch element in besloten dat bijeengehouden wordt door de gedachte aan Bacchus, de god van “Wein, Weib und Gesang”. Bacchus is altijd al een lawaaierige stadsbewoner geweest, die zo nu en dan de competitiestrijd op de Olympus (de godenberg) verlaat voor een weekendje op het platteland. Het verloop van dit werk is een lichtvoetige illustratie van deze gedachtegang. Elementen van jazz worden vermengd met volksdansen; Blues worden versmolten met de Prairiestijl en de Valse de Paris wordt overstemd door een negerdans. Deze compositie heeft vanaf 1974 veel stadia doorgemaakt en kreeg tenslotte eind 1983 zijn beslag in deze versie voor harmonieorkest. Het voortraject De voorbereiding naar het concours begon al met uitdelen van de muziek van de Bohemian revelry na het voorjaarsconcert vorig jaar. Zodat af en toe op de repetities al wat tijd hieraan besteed kon worden. Januari dit jaar kwam daar de Bacchus on Blue Ridge bij. En in juni de Italian Polka. In het repetitie weekend van 11/12 april is er hard aan gewerkt en er zijn op diverse concerten al (delen) van de werken uitgevoerd. De Luchte 1-7-14 Deel 4 Bohemian, Concert met COV 7-11-14 Deel 3 en 4 Bohemian, Kerst 2014 Deel 3 Bohemian, De luchte 2015 Deel 3 en 4 Bohemian en de Bacchus on Blue Ridge 20 September was er nog een repetitiedag.

Kom luisteren naar onze vorderingen tijdens ons try-out concert op zondagmiddag 15 november in de kerk OLVAB beter bekend als de Naaldkerk, Frans Netscherlaan 12, 2071 AZ Santpoort-Noord. Aanvang 14:00 uur.  En dan natuurlijk Het Concours op zondag 29 november in het Hanzetheater Coehoornsingel 1, 7201 AA Zutphen.

Deel op Social Media: