Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Opleidingsorkest

Het opleidingsorkest staat onder leiding van dirigent Rodney Calis en repeteert op donderdagavond van 18.30 tot 19.45 uur in de Grote Zaal van het Solicentrum. Het orkest volgt de schoolvakanties van het basisonderwijs.

De bezetting is een harmoniebezetting met momenteel dwarsfluit, fagot, hobo, hoorn,  klarinet, alt- en tenorsaxofoon, trompet en slagwerk in de gelederen. Maar alle hout- en koperblaasinstrumenten zijn welkom.

Het opleidingsorkest is de kweekvijver voor orkestmuzikanten van Soli en dient als aanvulling op de muzieklessen die de leden van het orkest volgen bij muziekdocenten binnen en buiten Soli.

Muzikanten die in het bezit zijn van het HaFaBra A-diploma kunnen meespelen in het opleidingsorkest. Het orkest wordt voor de helft gevormd door jeugd van 12 tot 18 jaar en voor de andere helft door 50-plussers, die op latere leeftijd een muziekinstrument zijn gaan spelen. Deze mix van jong en oud talent maakt het opleidingsorkest bijzonder divers.

In het opleidingsorkest leren de leden in een gemoedelijke sfeer samen te spelen met andere muzikanten en het geleerde tijdens de lessen in de praktijk te brengen. Meestal stromen de leden na het behalen van het HaFaBra B-diploma door naar een van de eindorkesten binnen Soli (harmonieorkest of klein orkest) of de slagwerkgroep. Maar het wordt bijzonder gewaardeerd wanneer ze na het behalen van dit B-diploma en het overstappen naar een ander orkest nog één of twee jaar de achterblijvende en nieuwe leden van het opleidingsorkest muzikaal blijven ondersteunen.

Op dit moment is het opleidingsorkest hard aan het oefenen voor het buitenconcert op 13 juli om 19.00 uur samen met de samenspelklas en de blokfluitklassen bij de Brederode Daltonschool in Santpoort Zuid.

Contactpersoon is Erik Miessen – mailadres: opleidingsorkest@soli.nl

 

Deel op Social Media: