Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Opleidingsorkest

Het opleidingsorkest staat onder leiding van dirigent Henk Veldt.

Het opleidingsorkest is de kweekvijver voor orkestmuzikanten van Soli en dient als aanvulling op de lessen van de muziekschool. In het opleidingsorkest leren de muzikanten in een gemoedelijke sfeer samenspelen met andere muzikanten en het geleerde tijdens de lessen in de praktijk te brengen. Leden die in het bezit zijn van het HaFaBra A-diploma kunnen meespelen in het opleidingsorkest. Meestal stromen zij na het behalen van het B-diploma door naar het harmonieorkest, de slagwerkgroep of het klein orkest. Zij mogen echter nog best één of twee jaar langer in het opleidingsorkest meespelen.

Het opleidingsorkest bestaat voor het merendeel uit jeugdleden, maar ook beginnende volwassen muzikanten spelen mee. Een aantal gevorderde muzikanten speelt mee ter ondersteuning.

Het opleidingsorkest repeteert op donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in het Soli centrum onder leiding van Henk Veldt.

Voor 2020 wordt hard gestudeerd vvoor de twee voorjaarsconcerten die eind mei gepland staan. Verder speelt het opleidingsorkest ook altijd mee met het Kerstconcert en de koffiecncerten van de Velser Gemeenschap.

De bezetting is een harmonie bezetting: fluit, klarinet, hobo, saxofoon, fagot, trompet, trombone, hoorn, tuba, bas en slagwerk. Alle instrumenten zijn welkom.

Het opleidingsorkest repeteert van 18.30-19.45 uur.

Contactpersoon is Joke Kramer.

Deel op Social Media: