Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Soli muziekcentrum 40 jaar

26 april 2016 Nieuws

In september 1973 koopt, na toestemming van een extra algemene leden vergadering,  Soli een semipermanent gebouw ter grootte van 23 bij 15 meter van de toenmalige PTT in Leidschendam. Voor een bedrag van 34.000 gulden werd Soli eigenaar, waarbij om een hypotheek te kunnen verkrijgen ieder bestuurslid voor zo’n 9.000 gulden persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld. Bovendien moesten twee personen borg staan voor het bedrag, voordat een hypotheek werd verstrekt.

Groot was de paniek toen een paar dagen later een deurwaarder het totale bedrag kwam opeisen. Het bedrijf waarvan het gebouw gekocht was (en ook reeds betaald), bleek failliet. In allerijl, midden in de nacht, werd een advocaat ingeschakeld, die onmiddellijk beslag laat leggen op het deel van het gebouw, dat door Soli is betaald en deze advocaat dreigt tevens beslag te leggen op het gehele bedrijf. Gelukkig bleek dit een goede aanpak, want na enkele dagen verkrijgt Soli de benodigde eigendomspapieren en kan het bestuur en de borgen weer rustig slapen. In de periode van 22 tot 31 december 1973 gaat dagelijks een grote ploeg vrijwilligers (40-45 man/vrouw) naar Leidschendam om het gebouw aldaar te demonteren.

Een gigantisch karwei, als je bedenkt dat daar veel vrijwillige leden tussen zaten die weliswaar goedwillend waren, maar zeker niet waren gekwalificeerd voor dit soort demontage werk. Het deel van het gebouw wordt uiteindelijk in 6 dagen afgebroken en op grote vrachtauto’s naar Santpoort vervoerd. Bovendien was dit in de tijd van een zogenaamde oliecrisis, waardoor benzine slechts op bonnen (rantsoen) verkrijgbaar was, maar met het sparen van voldoende bonnen is ook die hindernis overwonnen.

In totaal wordt zo’n 120 ton materiaal (van de fundering tot en met het dak)  van Leidschendam naar Santpoort vervoerd, alwaar het tijdelijk moest worden opgeslagen en dat gebeurde uiteindelijk bij Jaap Molenaar aan het Spekkenwegje. Op dat moment beschikte Soli namelijk nog niet over een bouwlocatie.

Na veel perikelen en noodzakelijk onderhoud aan het opgeslagen materiaal, lukt het uiteindelijk toch een stuk bouwgrond beschikbaar te krijgen en op 3 mei 1975 kan de bouw dan uiteindelijk van start. In 1 dag tijd wordt met behulp van een graafmachine en diverse tractoren van Jaap Oudendijk het stuk grond ontbost.

Om een toegangsweg te kunnen maken wordt een duiker geplaatst en vervolgens graaft een grote shovel de bouwput uit. Het is een zomer met ongekend mooi weer dus de bouw, die geheel in eigen beheer werd uitgevoerd verliep zeer voorspoedig. Van de fundering tot en met het dak werden de delen weer op zijn plek gezet, bovendien werd er extra fundering aangebracht om de kopse muren te kunnen dragen. Deze muren werden in een paar zaterdagen gemetseld met behulp van een groepje metselaars uit Beverwijk, die ongetwijfeld door onze bouwmeester Nico van Geldorp waren geregeld.

Vervolgens worden binnenmuren gemetseld, Centrale verwarming aangelegd, sanitair geplaatst, water-, gas- en elektra geïnstalleerd, getegeld, linoleum geplakt, een zwevend plafond opgehangen. Een bar van een voetbalclub uit Amstelveen wordt opgeknapt en geplaatst. 15 december 1975 wordt de erfpachtovereenkomst voor de grond ondertekend.

Na het restaureren van ruim 450 houten stoelen, het schilderen en het fabriceren van gordijnen wordt op 23 april 1976 het Soli-muziekcentrum om 19.30 uur geopend door burgemeester Reehorst van Velsen.

Daarna volgende een periode van veel activiteiten en feesten, die de nodige inkomsten met zich mee brachten. Kortom te veel verhalen om hier kort weer te geven, maar we kunnen constateren dat de investeringen (o.a. in de vorm van uitbreidingen aan het gebouw) , die de afgelopen 40 jaar zijn gedaan, het gebouw nog steeds tot een prima accommodatie voor de activiteiten van onze club maakt.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat dit nog lang zo blijft.

Deel op Social Media:

wo01.09.21

Muziek op schoot

  “Muziek op Schoot is één groot feest!” Bij Soli gaat het tweede seizoen van Muziek op Schoot starten op…

lees meer
ma23.08.21

Open Dag 2021

Geslaagde open dag.   Tijdens de open dag kregen de jongste bezoekers een bingokaart waarmee zij alle instrumenten bij Soli…

lees meer
di22.06.21

Heropening Beeckestein

Op uitnodiging van Stichting Hendrik de Keyser speelden Irene Molenaar en Anja Jansen ter gelegenheid van de heropening van Beeckestein….

lees meer
za05.06.21

Volwassenstartklas werft leden

De volwassenenstartklas gaat binnenkort weer van start en zoekt weer een nieuwe generatie leden! Kent u iemand die altijd al…

lees meer
vr28.05.21

Anjercollecte 2021 – mobiele collecte

Van 28 mei tot en met 5 juni doet muziekvereniging Soli mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard…

lees meer
do21.01.21

Borrelpakketjes (barverkoop)

Gezien het gegeven dat onze bar al geruime tijd niet gebruikt mag worden heeft het bestuur op voorstel van de…

lees meer