Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Vereniging

Goed muziekonderwijs staat voorop bij Soli. Maar ook gezelligheid is belangrijk, en zelfredzaamheid. Soli heeft een eigen verenigingsgebouw, en kan daardoor veel activiteiten ontplooien. Indrukwekkend zijn de uitgebreide muziekbibliotheek en de spiegelzaal waar de balletschool Jolein en het eigen TwirlTeam oefenen. Ook de inzet van met name de Beheercommissie, om het gebouw in goede staat te houden kan niet onvermeld blijven.

Muziekvereniging Soli bestaat uit ongeveer 170 enthousiaste leden van jong tot oud. De vereniging is in 1909 opgericht in Driehuis en is altijd een belangrijke culturele factor in de omgeving geweest.

Waarom lid worden van Soli:

Een belangrijke vraag is natuurlijk waarom het volgen van een muziekopleiding via Soli een goede keuze is. Voor het gemak hebben we een aantal redenen op een rijtje gezet.

Spelen in een ensemble is leuk en leerzaam

Het leren bespelen van een instrument is leuk maar samen muziek maken is veel leuker dan in je eentje. Muzikanten leren veel van elkaar door samen te spelen. Door de theorie en vaardigheden van de muziekles toe te passen in een ensemble leer je sneller je instrument goed te beheersen.

Geen hoge aanschafkosten voor een instrument

Omdat Soli een instrument in bruikleen geeft, hoeft u geen duur instrument aan te schaffen. Alleen de spullen voor onderhoud, eventuele rieten en schadereparaties zijn voor eigen rekening. Daar tegenover staat wel dat wij van de leden verwachten dat zij meewerken aan diverse activiteiten van Soli. Zoals de hyacintenverkoop, de Anjercollecte en de sop- en klusdagen in het verenigingsgebouw.

Een muziekopleiding via Soli

Het is mogelijk een muziekopleiding te volgen via Soli.

Soli heeft het verenigingsaspect hoog in het vaandel

Behalve in het muzikale samenspel komt dit tot uiting in de betrokkenheid bij elkaar en de vereniging en de gezamenlijke zorg voor het voortbestaan van Soli in al haar facetten.

In veilige handen

In veilige handen

Eind 2013 is er binnen Muziekvereniging Soli een werkgroep gevormd vanuit de vraag in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden hoe we er voor kunnen zorgen dat leden, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van Muziekvereniging Soli ‘In Veilige Handen’ zijn.

Leden

Soli kent een groot ledenbestand met meer dan 150 leden. In onderstaande pagina’s is een aantal diensten beschreven die wij bieden aan onze leden. Zo is er het Jeugd Activiteiten Team (JAT) en natuurlijk de uitleen van muziekinstrumenten aan al onze leden.

Overig

3

Deel op Social Media: