Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

In veilige handen

In veilige handen

Eind 2013 is er binnen Muziekvereniging Soli een werkgroep gevormd vanuit de vraag in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden hoe we er voor kunnen zorgen dat leden, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van Muziekvereniging Soli ‘In Veilige Handen’ zijn.

Deel op Social Media: