Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Algemeen

Vertrouwenspersonen:
Cees Meinhardt
Annemieke Wieleman
Rian Schelvis
vertrouwenspersoon@soli.nl

Eind 2013 is er binnen Muziekvereniging Soli een werkgroep gevormd vanuit de vraag in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden hoe we er voor kunnen zorgen dat leden, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van Muziekvereniging Soli ‘In Veilige Handen’ zijn.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen binnen onze vereniging. Dit betekent dat er binnen de vereniging omgangsregels gelden die voor alle betrokkenen van toepassing zijn. Deze regels zijn opgesteld in een gedragscode. In deze gedragscode tref je zaken aan die heel logisch lijken en die het voor iedereen mogelijk moeten maken om te weten dat je binnen Soli ‘in veilige handen’ bent. De code wordt binnen het verenigingsleven, vooral sportverenigingen, in Nederland veelvuldig toegepast en is door de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (N.O.V.) opgesteld. We hebben gebruik gemaakt van het stappenplan ‘In Veilige Handen‘ van de NOV en hebben eind 2014 als vereniging de intentieverklaring ondertekend!

Intentieverklaring In Veilige Handen

Ondertekenen van de gedragscode

Het bestuur van Soli heeft in 2015 aangegeven dat alle vrijwilligers, maar ook de vaste medewerkers als instructeurs en dirigenten, deze gedragscode moeten ondertekenen. Hiermee kunnen we grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen maar we hebben een gemeenschappelijk kader om elkaar aan te spreken op ongewenste zaken, als seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het tekenen van de gedragscode heeft als gevolg dat bij een overtreding niet alleen binnen Soli zal worden opgetreden maar dat bovendien bij een veroordeling door een externe tuchtcommissie registratie volgt. Deze registratie biedt voor verenigingen de mogelijkheid om kennis te nemen van iemands verleden.

Verklaring Omtrent Gedrag

Met het tekenen van de gedragscode wordt tegelijkertijd toestemming gegeven aan het bestuur om een Verklaring Omtrent Gedrag een zogenaamde V.O.G. voor je aan te vragen. De verklaring wordt afgegeven door Justis, onderdeel van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie.

Vertrouwenspersoon

Binnen Soli bestaat er een mogelijkheid om met een vertrouwenspersoon contact op te nemen als daarvoor naar jouw idee aanleiding is, het mailadres is vertrouwenspersoon@soli.nl

Er zijn 3 vertrouwenspersonen binnen Soli:

  • Cees Meinhardt
  • Annemieke Wieleman
  • Rian Schelvis

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ook mailen naar secretariaat@soli.nl

Deel op Social Media: