Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Lidmaatschap

Informatieboekje

Hierin is alle informatie over Soli te vinden: Informatie boekje van SOLI 2017 final

 

Aanmeldingsformulier

Als u lid wilt worden van Soli, vul dan het Aanmeldingsformulier-2017 V13 form  in en stuur dat naar ledenadministratie@soli.nl

 

Contributie en lesgeld

Wat kost Soli in het seizoen 2019/2020:

Je betaalt bij Soli naast je lidmaatschap (contributie) ook een eigen bijdrage voor de muzieklessen (opleidingskosten) als je die volgt.

De contributie bedraagt per maand (1 juli 2019 t/m 30 juni 2020):

Contributie Bigband Stil Orkest
Leden  €                           14,00  €                           17,00  €                             7,00
Leden tot 18 en vanaf 65 jaar  €                           11,50  €                           14,50  €                             7,00
*Gezinscontributie  €                           28,00  € 3,- extra per lid  n.v.t.

*3 leden of meer uit één gezin, woonachtig op hetzelfde adres, personen met een eigen inkomen worden hierbij niet tot het gezin gerekend.

De blokfluitklas (30 minuten per week op Soli of op een basisschool) kost €50,- per seizoen (exclusief lesboek).

 

Betaling

De contributie dient elke maand bij vooruitbetaling overgemaakt te worden op IBAN rekening: NL05 RABO 0145 8568 28, t.n.v. Muziekvereniging Soli.

Automatische incasso

Het is ook mogelijk om via automatische incasso te betalen. Meer informatie vindt u hier.

 

Opleidingskosten muzieklessen

Door de overname van het KunstenCentrum Velsen door de bibliotheek Velsen (augustus 2018), is er het een en ander veranderd in de organisatie van de muzieklessen. Vooralsnog staat onderstaande informatie op onze site als richtlijn voor de kosten van de individuele muzieklessen. Soli houdt vast aan een goede kwaliteit HaFaBra opleiding door professionele docenten tegen een redelijk tarief (vergelijkbaar met de bedragen die hier genoemd worden). Zodra er over de organisatie van de muzieklessen meer bekend is dan zal dit worden vermeld. Indien u muzieklessen wilt volgen, neem dan contact op met opleidingen@soli.nl voor meer informatie.

Verenigingstarieven per jaar muzieklessen 2017/2018 (incl BTW) < 21 jaar >= 21 jaar
lesgroep 4, groepsles 15 minuten per leerling per week of individueel 30 min om de week: € 325,00 € 393,25
lesgroep 2, individueel 20 minuten per week: € 485,00 € 586,85
lesgroep 3, individueel 30 minuten per week: € 805,00 € 974,05

Nieuwe leerlingen worden in principe in lesgroep 4 geplaatst, tenzij er geen andere leerling is op hetzelfde instrument op ongeveer hetzelfde niveau.

 

Opleidingsgroepen

Voor het instrument en voor de samenspelgroepen wordt niets extra’s in rekening gebracht. Wel wordt van elk lid verwacht zodra het technische niveau het toelaat in een van de samenspelgroepen mee te spelen. Instrument krijgt u gratis in bruikleen, mits voorradig. Nieuwe leerlingen spelen na de herfstvakantie al mee in de opstapklas.

Alle repetities worden gehouden in het Soli centrum.

Alle leden die in het Opleidingsorkest, Harmonieorkest, Kleinorkest of de slagwerkgroep spelen, doen mee aan marsoptredens. Dit is een paar keer per jaar. Daarnaast heeft ook elke samenspelgroep af en toe een concertoptreden.

Heb je interesse, vul dan het aanmeldingsformulier in en stuur het op naar de ledenadministratie. Op dat moment wordt gekeken of het betreffende instrument aanwezig is, en of je geplaatst kan worden in één van de orkesten. Je wordt pas definitief lid als er een instrument is en als er plaats is. Je krijgt dan een bevestiging van de inschrijving per e-mail.

 

TwirlTeam Soli

Vind je dansen ook zo leuk, kom dan eens kijken bij het TwirlTeam. De lessen worden gegeven door een gediplomeerd instructrice. De repetities zijn op woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur in het Solicentrum, naast station Driehuis. Je mag 4 keer gratis meedoen. Kinderen van groep 4 en hoger zijn van harte welkom. Twirlteam leden betalen alleen contributie.

 

Voorwaarden

Voorwaarden voor inschrijving als leerling van Soli in het opleidingstraject.

 • Voordat de definitieve inschrijving plaatsvindt, heeft de leerling zich reeds, middels het aanmeldingsformulier of via mail aangemeld, en is geplaatst in één van de opleidingstrajecten en/of samenspeelgroepen/orkesten.
 • Soli stelt óf een instrument beschikbaar, óf lid heeft een eigen instrument.
 • De leerling verbindt zich voor een heel schooljaar.
 • De leerling betaalt contributie voor het lidmaatschap van Soli en betaalt deze vooruit.
 • De leerling schrijft zich zelf in bij een HaFaBra muziekdocent en betaalt de muzieklessen rechtstreeks aan de docent.

Lidmaatschap van Soli houdt o.a. tevens in:

 • Deelname aan één van de samenspeelgroepen/orkesten bij voldoende technisch niveau op het instrument.
 • Het wekelijks bezoeken van de repetitie van deze samenspeelgroepen/orkesten.
 • Wekelijks bezoeken van de muzieklessen.
 • Deelname aan acties, verenigingsactiviteiten en optredens, zoals de jaarlijkse hyacintenactie, sop-en klusdagen en marsoptredens.
 • Zorgdragen voor verenigingseigendommen zoals instrument, uniform en bladmuziek.
 • Akkoord gaan met publicatie van fotomateriaal gemaakt tijdens verenigingsactiviteiten.
 • Onderschrijving van de doelstellingen en het huishoudelijk reglement en zich houden aan de omgangsregels die opgeschreven zijn in het beleidsdocument ‘in veilige handen’ te vinden op de site.

Beëindigen lidmaatschap Soli

Schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie gaarne met vermelding van reden. Beëindigingsdatum per 1e van de volgende maand. Op datum beëindiging dienen alle eigendommen van Soli te zijn ingeleverd.

 

Vragen?

Hoofd opleidingen

Rian Schelvis

023-5395915

Opleidingen@soli.nl

Deel op Social Media: