Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Automatische incasso

Met ingang van 1 juli 2016 is het mogelijk de contributie via een automatische incasso te betalen.
Dit is wezenlijk iets anders dan de periodieke overschrijving die nu veel leden bij hun bank hebben afgegeven. Bij een automatische incasso geeft Soli de opdracht aan de bank om de contributie over te maken. Het bedrag wordt door Soli bepaald, en u hoeft niet meer een automatische opdracht aan te passen aan een contributie verhoging. Voor een incasso opdracht krijgt u twee weken voor de overboekdatum een bericht via email.
Na afschrijving van het bedrag heeft u tot 8 weken de tijd om het bedrag terug te laten boeken. U kunt dit via internetbankieren doen, of via direct contact met uw bank.

Incass02Voor een automatische incasso dient u een machtiging af te geven aan Soli.
Via deze link kunt deze machtiging op uw computer downloaden, afdrukken en invullen. De volgende velden dienen te worden ingevuld:

  • Kenmerk machtiging: dit is een uniek kenmerk voor alleen deze machtiging. Dit kenmerk is genoemd in het jaarlijkse contributieoverzicht van 2016. U kunt deze ook opvragen bij contributie@soli.nl
  • Naam lid: De naam van het lid waarvoor deze machtiging wordt afgegeven.
  • Naam rekeninghouder: De naam van de eigenaar van┬áde bankrekening waarvan de contributie wordt afgeschreven.
  • Het adres van het lid.
  • Rekeningnummer (IBAN): Het volledige bankrekeningnummer waar de contributie vanaf wordt geschreven.
  • Plaats van ondertekening en handtekening van de rekeninghouder.

De contributie wordt steeds per drie maanden afgeschreven, ingaande in de maand dat de machtiging wordt afgegeven. Voor iedere afschrijving ontvangt u twee weken vooruit een aankondiging per email.

De ingevulde machtiging kunt sturen naar onderstaand adres. U kunt de machting afgeven, op donderdag aan Rian Schelvis en op dinsdag bij Peter Oudendijk. Ook kun u de machtiging inscannen en opsturen naar contributie@soli.nl.

De machtiging kunt op ieder moment intrekken. Een email aan contributie@soli.nl is voldoende. U krijgt dan het machtiging formulier terug.

Als u besluit tot het betalen via automatische incasso, vergeet dan niet een eventuele maandelijkse overboeking stop te zetten.

Post adres:
Schipbroekenweg 7
2071 BX Santpoort Noord

Deel op Social Media: