Opleidingen Mijn Soli Contact Zoeken

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Soli bestaat uit minimaal 6 leden die door de jaarlijkse ledenvergadering worden benoemd. De meeste bestuursleden zijn tevens spelend lid van Soli, maar de statuten staan toe dat maximaal twee externe, niet-spelende, mensen kunnen worden benoemd. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.

Elk bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar benoemd en kan steeds na deze periode door de ledenvergadering worden herbenoemd. Om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen wordt een vast schema van aftreden gevolgd, waarbij de leden van het Dagelijks Bestuur niet tegelijk kunnen aftreden.

Elk bestuurslid is commissaris van minimaal een geleding (Harmonie, Klein Orkest, Twirlteam, Marsorkest, Bigband, Funband, Oud Goud, opleidingsgroepen of Slagwerkgroep) en contactpersoon naar een van de vele commissies binnen Soli.

Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks op de tweede maandag.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur wordt met ingang van de ledenvergadering van 12 mei 2023 gevormd door:

Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

  • Marian Miessen (opleidingen)
  • Helen van Wolferen (algemeen bestuurslid)
  • Bernadette Duineveld (PR)

Het bestuur is nog op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die als algemeen bestuurslid willen toe treden.

 

Deel op Social Media: